Χρήσιμα

 

Εγχειρίδια και οδηγοί χρήσης
manuals, user guides and other information

I have a plethora of user guides, instruction manual and other photography related brochures and books. All listed here are free to distribute. If you need something not listed here, let me know and I might find it for you.

Έχω μια πληθώρα από εγχειρίδια και άλλες πληροφορίες που δε τα έχω καταγράψει εδώ. Αν ψάχνετε κάτι και δε το βρίσκετε, αφήστε μήνυμα και ίσως να το έχω κι αυτό. Να σημειωθεί πως όλα όσα παραθέτονται εδώ είναι ελεύθερης διακίνησης χωρίς να προσβάλουν κανενός τα πνευματικά δικαιώματα.

Non Russian, or FSU Lenses and Cameras

Russian, or FSU Lenses, Cameras and photographic equipment

Other useful photography related documents

GOST to ASA to DIN Conversion Table

GOST ASA DIN
11 12 12
22 25 15
28 32 16
56 64 19
90 100 21
110 125 22
140 180 23
180 200 24
360 400 27
560 650 29
720 800 30
900 1000 31
1125 1250 32
2880 3200 36

Όταν δεν είναι δυνατή η φωτομέτρηση ο παρκάτω γενικός οδηγός μπορεί να βοηθήσει

Light Exposure Shadows
Sunny Shutter: Reciprocal of the ISOLens opening: f/16 Dark with sharp edges
Slightly overcast Add 1 stop to f/16: f/11 Bright with fuzzy edges
Overcast Add 2 stops to f/16: f/8 Barely visible
Heavy overcast Add 3 stops to f/16: f/5.6 Absent
Open shade Add 4 stops to f/16: f/4 Absent
Backlighting Add 1 stop to f/16: f/11

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

  • Kodak: Φωτογραφίζοντας με το διαθέσιμο φωτισμό. Ένα άκρως ενδιαφέρον άρθρο από τη Kodak σχετικά με τη φωτογράφιση με το διαθέσιμο φώς. Αυτό που το κάνει ενδιαφέρον είναι ο πίνακας στο τέλος με τις ενδεικτικές ρυθμίσεις όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα φωτομέτρησης.
  • Photographic Community of Malaysia. Τα λόγια είναι περιττά για το δικτυακό τόπο της φωτογραφικής κοινότητας της Μαλαισίας! Τον θεωρώ ως το πληρέστερο οδηγό για όλες τις μοντέρνες κλασσικές φωτογραφικές μηχανές με πληροφορίες που ξεπερνούν σε ποιότητα και πληρότητα ακόμα και τα εγχειρίδιά των. Περιπλανηθείτε για λίγο μέσα σε αυτό για να καταλάβετε τι εννοώ!
  • Butkus Camera Manual Library. Διαθέτει τα πάντα! Από εγχειρίδια παλαιών Leica και απομιμήσεων μέχρι μοντέρνων μηχανών Canon, Olympus, κ.α.
Advertisements
%d bloggers like this: